آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو

تاریخ : ۳۰ دی ۱۴۰۰