فرم تجدید نظر مرحله اول

تعداد بازدید:۵۱

در مواردی که رأی گزینش منفی باشد اگر داوطلبی بخواهد دلایل هسته گزینش را بصورت کتبی دریافت کند باید کتباً این درخواست را اعلام کند. اگر داوطلب به رأی صادره معترض باشد بمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت دارد که با تکمیل فرم درخواست تجدید نظر اول تقاضای تجدید نظر نماید .

دانلود : فرم درخواست تجدید نظر اول

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۹