قوانین و مقررات

تعداد بازدید:۵۱

 

گزینش در یک نگاه     >>> دانلود فایل PDF <<<

 

قانون گزینش کشور و آئین نامه اجرایی

فهرست

عنوان

متن فرمان حضرت امام خمینی (ره)

ابلاغ قانون تسرّی قانون گزینش معلمان توسط ریاست جمهوری

ارسال قانون تسرّی قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسلامی

ماده واحده قانون تسرّی قانون گزینش معلمان

ابلاع قانون گزینش معلمان توسط

ارسال قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسلامی

مواد قانون گزینش:

ماده یک: گزینش بر اساس فرمان امام (ره)

ماده دو: ضوابط عمومی گزینش

ماده سه: ارکان گزینش کشور

ماده چهار: ترکیب هیأت عالی گزینش

ماده پنج : وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور

ماده شش: اختیارات ریاست جمهوری

ماده هفت: تشکیلات گزینش

ماده هشت: وظایف هیأت مرکزی گزینش

ماده نه: وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش

ماده ده: وظایف هسته های گزینش

ماده یازده: وظایف مدیر هسته

ماده دوازده: وظایف دستگاه در امر گزینش

ماده سیزده: ضوابط ویژه کارگزاران گزینش

ماده چهارده: رسیدگی به شکایات

ماده پانزده: بنای صدور رأی در گزینش

ماده شانزده: زمان انجام گزینش

ماده هفده: نحوه همکاری دستگاهها با گزینش

ماده هجده: آیین نامه اجرایی 
 

آیین نامه اجرایی قانون گزینش :

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان توسط ریاست جمهوری

ارسال آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسلامی

متن آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور

فصل اول : کلیات

فصل دوم: ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح

فصل سوم: تشکیلات ، حدود وظایف و صلاحیتها

فصل چهارم: نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات

فصل پنجم: سایر مقررات

 

متن فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در امر گزینش به تاریخ 1361/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری

خیراً چند کتاب به عنوان سئوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام ، این دین انسان ساز الهی برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند این نوشته ها که مشحون از سئوالات غیر مربوط به اسم دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است از آنجا که به اسم دیانت و اسلام منتشر شده است از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته اند دارای حسن نیت بوده اند لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام و یا جمهوری اسلامی بدین امر اقدام نموده اند لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم
1- تمام هیئتهائی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اند منحل اعلام می نمایم جه در قوای مسلح و یا در وزارتخانه و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاهها تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید
2- ستاد موظف در اسرع وقت دستور دهد تا هیئتهائی به جای هیئتهای منحله از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام نماید و گزینش زیر نظر آنها انجام گیرد و دقت شود تا این افراد تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند و چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان در گزینش حال فعلی افراد است مگرآنکه از گروهکها و مفسدین باشند یا حال فعلی آنها مفسده جوئی و اخلال گری باشد و اما کسانی که در رژیم سابق بواسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ، ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند تندرویهای جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالفت دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود
3- از آنجا که بسیاری از سئوالهای اسلامی این کتابجه ها از مسائل غیر محل ابتلاء می باشد که شاید فضلا و علمای زحمت کش نیز در جواب آنها عاجز باشند و نیز بعضی آنها غلط و بعض از سئوال و جوابها بر خلاف است این نحوه سئوالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد لازم است ستاد محترم اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی چه به واسطه سوالهای شرعی که دانستن آنها برای این اشخاص لزوم ندارد و چه سئوالهای ناروائی که به اسلام ارتباط ندارد از ادارات و یا وزارتخانه ها و یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند تشخیص داده تا اگر اخراج و یا عدم پذیرش به صرف این امور و اشتباه آن بوده است آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آنها شده است طلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه اینها باید جلوگیری شود و نیز از افراد صحیحی که در هیئتهای گزینش بوده اند قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی واقع شود.
4- ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عموم است و مسائل اعتقادی که دانستن آنها در اسلام لازم است بطور ساده و بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است و بعضی مسائل مناسب یا شغل افراد با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سئوال از آنها نشود و میزان رد و قبول موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان منظور نظر اصبل است.
5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطقاً ممنوع است و سئوال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سئوالات می شود مخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلام و خلاف شرع مطهر ممنوع شود
6- بنا به گزارش رسیده بعضی از کلاسهای درس که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتطامی تأسیس شده است. مستهجن و مبتذل است باید این کلاسها به وسیله اشخاص عالم و عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان این جانب در نیروهای نظامی و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهد این ستاد موظف است برای هر وزارتخانه و یا مراکز دیگر کتابچه هائی مناسب با کار آنان به صورتی معقول و اسلامی تهیه نموده و از تبلیغات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نمایند.

والسلام علیکم و رحمه الله 
روح الله الموسوی الخمینی
15 دیماه 1361 برابر 20 ربیع الاول 1403 هجری قمری

 

 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4948-ق مورخ 30/2/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی 
رئیس جمهور

رونوشت بانضمام تصویر قانون به:
دفتر مقام معظم رهبری – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات دولتی – استانداریهای سراسر کشور- شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – سازمان صنایع ملی ایران – جمعیت هلال احمر – شهرداریها – سازمان تأمین اجتماعی – دفتر رئیس جمهور – دفتر ریاست قوه قضائیه – دفتر معاون اول رئیس جمهور – دیوان محاسبات – اداره قوانین مجلس شورای اسلامی – دفتر هیأت دولت – اداره کل حقوقی – اداره کل قوانین و مقررات کشور – اداره کل امور مجلس – دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( جهت درج در روزنامه) ابلاغ می شود.

 

 

بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که دو فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 4/6/1375 تصویب شده بود در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/2/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر ناطق نوری 
رئیس مجلس شورای اسلامی 

 


بسمه تعالی

قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ماده واحده – بمنظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سیاست واحد در گزینشهای سراسر کشور ، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی ، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران ، جمعیت هلال احمر ، شهرداریها ، سازمان تأمین اجتماعی ، بانکها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مؤسسات و شرکتهائی که تمام یا قمستی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود.و همچنین گزینش کارکنانی که به دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مأمور یا منتقل گردند و نهادهای انقلاب اسلامی تابع احکام مقرر در قانون مذکور خواهند بود.
تبصره 1- داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاههای مذکور در فوق ، قضات و اعضاء هیأتهای علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی ، پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( اعم از کادر نظامی و غیر نظامی ارتش ، سپاه و نیروهای انتظامی) تابع احکام مربوط به خود خواهند بود.
تبصره 2- در هر مورد که برای وزیر یا وزارت آموزش و پرورش در قانون یاد شده حکمی پیش بینی شده است در دستگاههای مذکور حسب مورد بالاترین مقام دستگاه ذیربط عهده دار وظایف مقرر خواهد بود.
تبصره 3- حکم تبصره 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مورد استفاده از امکانات شامل کلیه دستگاههای مشمول ماده واحده خواهد بود و در صورتیکه بعضی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت فاقد واحد گزینشی باشند از نیروها و امکانات موجود مربوط به گزینش دستگاه متبوع خود استفاده خواهند کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدوهفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوری 
رئیس مجلس شورای اسلامی

 


بسمه تعالی

نهاد ریاست جمهوری
قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یکهزارو سیصدوهفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/6/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4365-ق مورخ 28/6/1374 واصل شده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی 
رئیس جمهور


بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تعیین ضوابط گزینش معلمان و مرجع آن که در جلسه........علنی روز سه شنبه مورخ 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.\ن

علی اکبر ناطق نوری 
رئیس مجلس شورای اسلامی

 

بسمه تعالی
 

قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ماده
1- گزینش مربیان پرورشی ، معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ 15/10/1361 حضرت امام خمینی (ره) به شرح زیر خواهد بود.
ضوابط:
ماده 2- ضوابط عمومی گزینش اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش ، مدارس غیر انتفاعی ، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم از داوطلبان مراکز تربیت معلم ، دانشسرای تربیت معلم ، تعهد دبیری ، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال ، بورسیه های داخل و خارج ، اعزام مأمورین ثابت ، مأمورین و منتقلین سایر دستگاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی ، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام ، ( صلاحیت علمی و توانائی جسمی و روانی) به قرار ذیل است:
1- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- التزام عملی به احکام اسلام
3- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
5- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.
6- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
7- عدم اعتیاد به مواد مخدر
تبصره 1- در خصوص بند 3 اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرائط خاص خود می باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.
تبصره 2- ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا ، ملاکهای تقدم( مانند مناطق محروم ، فعالیت در نهادهای انقلاب ، شرکت در نماز جمعه و جماعات ، پوشش چادر برای خواهران) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می گردد.
تبصره 3- تشخیص بند 5 ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هیأت عالی گزینش می باشد.

ترکیب و وظایف هیأت عالی گزینش:

ماده 3- ارکان گزینش کشور عبارتند از:
1- رئیس جمهور
2- هیأت عالی گزینش
3- هیأت های مرکزی
4- هسته های گزینش

ماده 4- رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده 5 این قانون و با توجه به موارد و ضوابط مندرج در فرمان حصرت امام (ره) هیأت عالی گزینش را با ترکیب زیر تشکیل می دهد:
1- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
2- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد)
3- وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد
4- دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

تبصره – دبیرخانه هیأت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هیأت و در نهاد ریاست جمهوری می باشد ، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود.


ماده 5- وظایف رئیس جمهوری در اجرای گزینش کشور به شرح ذیل می باشد:
1-تعیین سیاستها ، خط مشی ها ، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی ، تعیین ضوابط و مرجع احراز توبه و تغییرات مربوطه.
2- ایجاد تفکیک ، ادغام و انحلال هیأت های مرکزی گزینش و عنداللزوم انحلال هسته ها.
3- تدوین و تصویب آیین نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، فرمهای لازم جهت حسن انجام امور گزینشی کشور
4- بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیأتهای مرکزی ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ، مدیر و اعضاء هسته های گزینش کشور و عنداللزوم در سایر موارد مربوطه
5- مرجع عالی تفسیر و توضیح آیین نامه ها ، شرح وظایف ، نظارت و بازرسی ، هماهنگی ، رسیدگی به شکایات ، آموزش و پرورش و پژوهش ، احراز صلاحیت ارزشیابی عملکرد ، عزل و نصب کادر گزینش ، بانک اطلاعاتی ، زمانبندی ، استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور
6- اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی ، بودجه ، تشکیلات ، نیروی انسانی مورد نیاز هیأتهای مرکزی و هسته های گزینشی و ارسال به مراجع ذیربط جهت عضویت
7- تعیین نمودار تشکیلاتی ، تشکیلات تفضیلی و بودجه مورد نیاز هیأت عالی گزینش.

تبصره 1- مصوبات هیأت عالی گزینش پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
تبصره 2- وظایف دبیر هیأت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس جمهور عبارتست از:
1- اداره امور اجرای هیأت عالی و دبیرخانه آن با نظر هیأت
2- صدور احکام انتصابات طبق مقررات
3- پیگیری و اجرای مصوبات هیأت عالی و انجام کلیه امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و پرورش و پژوهش ، نظارت ، بازرسی و پیگیری ، هماهنگی ، ارزشیابی و پیشنهاد عزل کادر گزینش

ماده 6- رئیس جمهور با رعایت مفاد این قانون می تواند اداره امور گزینش کشور را مستقیماً عهده دار شود و یا به عهده دیگری بگذارد.


تشکیلات:

ماده 7 – تشکیلات گزینش وزارت آموزش و پرورش به این شرح خواهد بود:
الف – هیأت مرکزی گزینش توسط هیأت عالی گزینش تشکیل می گردد و به عنوان مرجع گزینش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیر هیأت عالی گزینش منصوب می شوند ، عبارتند از:
1- نماینده وزیر
2- نماینده سازمان اموراداری و استخدامی کشور
3- نماینده هیأت عالی گزینش
تبصره 1- یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.
تبصره 2- هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر خواهد بود که با پیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.
تبصره 3- دبیرخانه هیأت مرکزی زیر نظر آن هیأت تشکیل می گردد ، مسؤول آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و تأیید هیأت عالی و با حکم دبیر هیأت منصوب خواهد شد.


ب- هسته های گزینش ، که در واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش مرکب از سه تا پنج نفر می باشد ، در امتداد پستهای سازمانی و توسط هیأت مرکزی عنداللزوم تشکیل می گردد اعضای هسته های گزینش با صلاحدید و معرفی هیأت مرکزی گزینش منصوب می شوند
تبصره – هسته های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزی منصوب می شوند

 

ج- وظایف و حدود اختیارات:

ماده 8- وظایف هیأت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:
1- ایجاد تفکیک ، ادغام و انحلال ، هسته های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش
2- بررسی ، انتخاب ، معرفی اعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه به هیأت عالی گزینش
3- رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر.
4- اجرای مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد.
5- ایجاد هماهنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه.
6- ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط
7- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه به وزارتخانه


ماده 9- وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش عبارت است از:
1-اداره امور اجرایی هیأت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش
2- صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی
3- پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش


ماده 10- هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیأت مرکزی به عهده دارند

1- اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش
2- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال ( به تحصیل یا استخدام)
3- تأیید صلاحیت کارکنان هسته
4- رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر


ماده 11- وظایف مدیر هسته به شرح ذیل می باشد:

1- اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش
2- صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید هسته گزینش
3- اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش ، هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش


ماده 12- وظایف آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است:

1- برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری ( همزمان با طی مراحل گزینش) با مسئولیت نماینده وزیر در هیأت ( در صورت تفویض سازمان اموراداری و استخدامی کشور)
2- انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی بطور اعم و اخص طبق آیین نامه پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
3- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان اموراداری و استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه.
4- تأمین کلیه امکانات مورد نیاز هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه اعم از پرسنل ، جا و مکان ، وسایل نقلیه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل بودجه برای هیأت مرکزی گزینش
تبصره1- سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه با رعایت نظر هیأت عالی گزینش اقدام نمایند.
تبصره 2- کلیة امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هیأت مرکزی و هسته های گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی موجود با توجه به پستهای سازمانی ، مکان ، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیأت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.

سایر مقررات:

ماده 13- کارگزاران گزینش می باید علاوه بر ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف – شرایط مقرر در فرمان 15/10/1361 حضرت امام خمینی (ره) صالح ، متعهد ، عاقل ، صاحب اخلاق کریمه ، فاضل ، متوجه به مسایل روز باشند و تنگ نظر ، تندخو ، مسامحه کار و سهل انگار نباشند.
ب- 25 سال سن و تأهل برای اعضای هیأتهای مرکزی و 23 سال سن و تأهل برای اعضاء هسته های گزینش و تأهل برای سایر پرسنل گزینش با اولویت.

ماده 14- افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده شوند در صورت اعتراض می توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدیدنظر کنند ،( اول ، دوم)تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است دستورالعمل این ماده توسط هیأت عالی گزینش تهیه و به تصویب می رسد.

تبصره 1- مرحله اول تجدیدنظر توسط هسته گزینش ( حداقل با دو نفر جدید) و مرحله دوم آن توسط هیأت مرکزی صورت می گیرد.
تبصره 2- هیأت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هر گونه تخلف اعم از مسامحه کاری ، تندروی ، اعمال تبعیض و انجام امور خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از اصلاح یا ابطال آراء هیأت صادر کننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید ، برخورد با متخلف ، ترمیم و یا انحلال واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر اینصورت رأساً اقدام می نماید.
هیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود.
تبصره 3ـ معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته ها حداکثر تا دو ماه از ابلاغ رأی می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان نسبت به رسیدگی اقدام می نمایند.

ماده 15- صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید ، اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق ( غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد سایر مراحل طبق دستورالعمل هیأت عالی گزینش خواهد بود.

ماده 16- هیأت مرکزی موطف است حداکثر طرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوطه ، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید در موارد عدم تکمیل ظرفیت ، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیأت عالی گزینش قابل تمدید است.

تبصره 1- گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد ، قراردادی ، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق دستوالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می گردد ، خواهد بود ولی در هر صورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود در غیر این صورت هر گونه پرداخت وجه غیر قانونی است.
تبصره 2- همکاری با گزینش کشور در صورت عدم وجود پست سازمانی به عنوان تصدی بیش از یک پست تلقی نخواهد شد.

ماده 17- وزارت اطلاعات و کلیه دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی ، سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاریهای لازم را با هیأت عالی و هیأت مرکزی گزینش اعمال و اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت 2 ماه با رعایت قوانین و مقررات با طبقه بندی مربوطه در اختیار قرار دهند.

ماده 18- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیأت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/6/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 


آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور

نهاد ریاست جمهوری
آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور که در تاریخ 25/5/1377 به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 2367 – ق مورخ 31/6/1377 واصل گردیده به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

رونوشت بانضمام تصویر قانون به :
دفتر مقام معظم رهبری – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداردهای سراسر کشور – دفتر رئیس جمهور – مجمع تشخیص مصلحت نظام – دفترریاست قوه قضائیه – دفتر معاون اول رئیس جمهور- دیوان محاسبات – اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی – دفتر هیأت دولت – اداره کل حقوقی – اداره کل قوانین و مقررات – اداره کل امور مجلس – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( جهت درج در روزنامه) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می شود.


بسمه تعالی
ق ـ 2367
77/6/31

حضرت محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی مذکور در ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات وش رکتهای دولتی مصوب 9/2/1375 که در جلسه مشترک مورخ 25/5/1377 کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

 

آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور


کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی بر اساس فرمان مورخ 15/10/61 حضرت امام خمینی (ره) و به استناد ماده (8) قانون گزینش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسری قانون مذکور مصوب 9/6/1375 آیین نامه اجرایی را بنا به پیشنهاد هیأت عالی گزینش ، به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول : کلیات
ماده 1- در این آیین نامه عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می گردد.
الف – « هیأت عالی» به جای هیأت عالی گزینش
ب) - « هیأت » به جای هیأت مرکزی گزینش
ج- « هسته » به جای هسته گزینش
د- نهاد به جای نهاد ریاست جمهوری
هـ - سازمان به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
و- «قانون گزینش» به جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 16/6/1374 مجلس شورای اسلامی
ز-«قانون تسری» به جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب سالامی مصوب 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی.


ماده 2- امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی ، غیر رسمی ( پیمانی – قراردادی – روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحدة قانون تسری و ماده (3) قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره 1- هر گونه جذب و بکارگیری منوط به رعایت ماده فوق می باشد و پرداخت هر گونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.
تبصره 2– اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور ، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس ، بورسیه شدن ( دوره های بلند مدت) و همچنین پذیرش داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها منوط به تأیید گزینش است.
تبصره 3- گزینش کارکنان وزارت اطلاعات از شمول این آیین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
فصل دوم – ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح
ماده 3- ضوابط عمومی گزینش اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آیین نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزینش است و التزام عملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از:
1- عمل به واجبات از قبیل نماز ، روزه و...
2- اجتناب از محرمات ( عدم ارتکاب معاصی کبیره)

ماده 4- جزئیات مصادیق ضوابط عمومی و انتخاب اصلح ( ضوابط عمومی و ملاکهای تقدم) ، ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش کشور و دستورالعملهای مورد نیزا توسط هیأت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد. در تعیین موازین شرعی و تطبیق کلیه امور گزینش با مبانی فقهی ، هیأت عالی حسب آراءفقهی حضرت امام خمینی (رض) و ولی فقیه اقدام خواهد کرد.

تبصره 1 - امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد.
تبصره 2- اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور از مصادیق موارد خاص و مشاغل آموزشی ، امنیتی از مصادیق مشاغل حساس محسوب می گردد. تشخیص سایر موارد خاص با هیأت عالی خواهد بود و موارد حساس به ترتیب مقرر در ماده (41) تعیین خواهد بود.


فصل سوم- تشکیلات حدود وظایف و صلاحیتها
الف – هیأت عالی
ماده 5- دبیر هیأت عالی گزینش که به پیشنهاد اعضاء هیأت عالی و حکم رئیس جمهور مصوب می شود همتراز مقامات موضوع بند (ب) تبصره (3) ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت ( استانداران سفرا) می باشد.
تبصره – در صورتی که رئیس جمهور به استناد ماده (6) قانون گزینش ، اجرای قانون را به دیگری واگذار نماید حکم دبیر هیأت عالی به ترتیب فوق توسط وی به عنوان ریاست هیأت عالی گزینش صادر خواهد شد.

ماده 6- هیأت عالی با همکاری هیأتها و دستگاههای ذیربط نسبت به ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی گزینش کشور اقدام می نماید.
تبصره- هیأتها و مراکز اطلاعاتی ، دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی ، سازمانهای حفاظت و اطلاعات و عقیدتی – سیاسی نیروهای مسلح مکلفند همکاریهای لازم را در این زمینه حسب نظر هیأت عالی معمول دارند.

ماده 7- هیأت عالی موظف است نسبت به تدوین نظام جامع آموزش گزینش کشور با استفاده از تجارب عملی و پژوهشهای بنیادی و کاربردی در متون فقهی و دستاوردهای علمی اقدام نماید و با توسعه پژوهشها نسبت به دستیابی به روشهای بهینه انجام کار مبادرت ورزد هیأت عالی می تواند دوره های مزبور را رأساً اجرا و یا اجرای آن را به هیأتها تفویض نماید.
تبصره 1- استفاده از مزایای استخدامی دوره های آموزشی مزبور با کسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت.
تبصره 2- اشتغال کارگزاران در امر گزینش کشور در صورت تأیید صلاحیت به ترتیب مقرر در قانون گزینش و قانون تسری ، منوط به طی دوره های آموزشی مقررخواهد بود.

ماده 8- وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می تواند در جلسات هیأت عالی در موارد ذیل شرکت نماید:
1- تصویب دستورالعمل با رویه خاص دستگاه ذیربط
2- ایجاد هیأت جدید ، ادغام یا انحلال هیأت مرکزی دستگاه ذیربط
3- اعلام نظر نهایی نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمایندگان وزراء در هیأتها ، اعضای هسته ها ، شکایات و گزارش بازرسی حسب تشخیص هیأت عالی.
4- درخواست وزیر جهت شرکت در جلسه.


ب- هیأت مرکزی گزینش
ماده 9- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با حداقل دو رأی معتبر خواهد بود.

ماده 10- هیأت موظف است بر اساس دستورالعمل هیأت عالی نسبت به استعلام سوابق پذیرفته شدگان در کلیه آزمونها و یا معرفی شدگان موضوع ماده (2) قانون گزینش و مشمولین ماده واحده قانون تسری از بانک اطلاعاتی موضوع ماده (6) این آیین نامه و سایر مراجع ذیربط اقدام نماید.

ماده 11- هیأت می تواند با توجه به حجم فعالیتها ، توسعه با کاهش فعالیتهای موجود ، پراکندگی جغرافیایی واحدهای وابسته و تابعه در مرکز و استانها و سایر ضرورتهای مرتبط با امر گزینش ، نسبت به ایجاد ادغام و یا تفکیک هسته ها با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

تبصره 1- در جهت تسریع جذب نیرو و احتراز از ایجاد تشکیلات غیر ضرور در واحدهای تابعه و استانی دستگاهها ، هیأت می تواند عنداللزوم یکی از واحدهای هسته را تشکیل داده و سایر امور مربوط را توسط یکی از هسته های مرکزی و استانی ، منطقه ای و یا سیار با رعایت قانون گزینش و این آیین نامه انجام دهد.
تبصره 2- در صورتی که اقدامات موضوع این ماده با تأیید هیأت عالی مستلزم افزایش پستهای سازمانی باشد مراجع قانونی ذیربط نسبت به تأیید آن عمل خواهند نمود.


ماده 12- هیأت موظف است نسبت به انجام امور گزینش خواهران متقاضی ، توسط خواهران با رعایت مقررات قانون تسری و قانون گزینش بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می رسد اقدام نماید.

تبصره 1- هیأت عالی موظف است به تناسب حجم فعالیت گزینش خواهران کشور و به منظور پشتیبانی های علمی ، فنی ، اجرایی ، آموزشی ، نظارت و بازرسی آنها نسبت به پیش بینی سازمان کار مناسب اقدام نماید.
تبصره 2- هیأت و هسته موظفند متناسب با جذب نیروهای مورد نیاز دستگاه بر حسب جنسیت ، نسبت به ارائه سازمان کار و همکاری نیروهای خواهر یا برادر واجد شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش اقدام نماید.


ماده 13- هیأت موظف است پس از انتخاب نیروهای مقرر در بند (4) ماده (5) قانون گزینش ( غیر از اعضاء هیأت ) نسبت به تشکیل پرونده و بررسی سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش موارد را جهت تأیید نهایی به هیأت عالی ارسال نماید.

ماده 14- هر گونه جابجایی و نقل و انتقال اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه هیأت با هماهنگی هیأت و سایر کارکنان هسته با هماهنگی هسته انجام می گیرد.

تبصره- بکارگیری نیروهای مورد نیاز دبیرخانه هیأت به پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید هیأت خواهد بود.


ج- هسته گزینش 
ماده 15- انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان و داوطلبان موضوع قانون گزینش به عهده هسته است که مرجع ابتدایی صدور آراء گزینش می باشد.

تبصره – آراء صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفیذ هیأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هیأت می تواند اختیارات موضوع این تبصره را به هسته تفویض نماید.


ماده 16- صدور رأی در گزینش افراد با حضور سه عضو که با حکم دبیر هیأت منصوب می شوند انجام می گیرد و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر است.

تبصره – مرحله اول تجدیدنظر با حضور دو عضو دیگر هسته و یکی از اعضاء قبلی و با رعایت اکثریت آراء در اخذ تصمیمات انجام می گیرد.


ماده 17- مدیر هسته که از بین اعضاء و یا حکم دبیر هیأت منصوب می گردد مستقیماً مسئولیت واحد امور اجرایی هسته را بر عهده خواهد داشت.

ماده 18- افرادی که در پستهای سازمانی گزینش با رعایت کلیه مقررات مربوطه منصوب می شوند در صورتی که مجموع وجوه دریافتی آنان نسبت به حقوق و مزایای شغل قبلی کاهش پیدا نماید ، از تفاوت تطبیق بهره مند خواهند شد.


د- دستگاهها 
ماده 19- به منظور اجرای امور گزینش در موعد مقرر ، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد کلیه امکانات مورد نیاز هیأت عالی ، هیأتها و هسته های تابعه اعم از فضا ، وسیله نقلیه ، نیروی انسانی مورد نیاز ، منابع مالی ( با بهره مندی از تمامی مزایای مشابه کارکنان آن نهاد یا دستگاه) و سایر خدمات پشتیبانی را تأمین نمایند.

تبصره – هیأت موظف است در موارد استثنایی و پیش بینی نشده ، فهرست نیازهای خود و هسته های تابعه را به امکانات و نیروی انسانی یک ماه قبل از شروع انجام امور گزینش به وزیر یا بالاترین مقام به دستگاه اعلام نماید.


ماده 20- سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند قبل از تصویب تشکیلات هیأت و هسته و همچنین در تهیه و تدوین طرحهای طبقه بندی مشاغل دستگاههای اجرایی ، نظر هیأت عالی را اخذ و با رعایت آن اقدام نماید.

تبصره 1- طراحی و تنظیم تشکیلات سازمانی هسته های گزینش و دبیرخانه هیأتها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره 2- واحد سازمانی هسته زیر نظر بالاترین مقام دستگاهی که هسته در آن ایجاد شده در تشکیلات سازمانی تعیین می گردد. سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند در طراحی تشکیلاتی دستگاهها این امر را رعایت نمایند.
تبصره 3- هر گونه پیشنهاد تغییر در تشکیلات و پستهای سازمانی هسته با تأیید هیأت و رعایت مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره 4- پستهای سازمانی اعضاء هسته در امتداد پستهای دبیرخانه هیأت پیش بینی می گردد.


ماده 21- سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با کسب نظر هیأت عالی گزینش ضمن اختصاص ردیف مستقل بودجه ای برای هر یک از هیأتها در زیر ردیف دستگاه مربوطه ، اعتبار مورد نیاز هیأت و هسته های ذیربط را تأمین نماید.

تبصره – به منظور تأمین بودجه مورد نیاز هیأتها و هسته ها در سال 1377 ، دستگاه موظف است بر اساس پیشنهاد هیأت ، اصلاحات لازم را در متن مواقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نیز موظف به تأمین اعتبار مورد نیاز هیأت ذیربط خواهد بود.


ماده 22- دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی ، در اجرای ماده (6) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتباً به هیأت اعلام می نماید و همچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین نامه قبل از انتصاب یا بکارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید.

تبصره- در صورت نیاز به انجام مصاحبه های تخصصی و علمی با داوطلبانه حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری می باشد دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد.


ماده 23- واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب ، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ( و در موارد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید.
تبصره 1- در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی ، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پست های مربوط به آنان تارسیدگی به اعتراض در هیأت ( مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت ، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی باشد.
تبصره 2- در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هیأت عالی تعیین خواهد شد.
تبصره 3- در مواردی که پس از تجدیدنظر اول یا دوم داوطلب محق تشخیص داده شود بابت ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعض شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور ، تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد. تشخیص غمض عین طبق دستورالعمل هیأت عالی ، با هیأت خواهد بود.


ماده 24- در مواردی که نظر گزینش در مقطع رسمی آزمایشی تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی بر عدم پذیرش باشد و مستخدم تقاضای تجدیدنظر نماید ، صدور حکم قطعی رسمی منوط به اخذ نظر گزینش مبنی بر پذیرش مستخدم مذکور باشد و زمان رسیدگی در تجدیدنظر اول و دوم به زمان مدت خدمت آزمایشی افزوده خواهد شد.

ماده 25- واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موطفند در صورتی که نظریه مثبت هیأت یا هسته نسبت به صدور حکم استخدام قطعی کارمندان آزمایشی اعلام نشده باشد ، حداقل 6 ماه قبل از انقضای خدمت آزمایشی نظر هسته یا هیأت را راجع به صدور حکم استخدامی قطعی آنان استعلام نمایند در غیر این صورت متخلف به مراجع ذیربط معرفی می شود.

تبصره 1- هیأت یا هسته ( در صورت تفویض اختیار از سوی هیأت به هسته) حسب مورد موظف است قبل از پایان مدت مقرر خدمت آزمایشی مستخدم نظر خود را به واحد کارگزینی یا واحد امور اداری دستگاه اعلام نماید ، در غیر اینصورت واحدهای مذکور در موعد قانونی اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند یک نسخه از احکام صادره در هر مقطع از استخدام را به هیأت یا هسته مربوطه ارسال نمایند.
تبصره 3- در مواردی که در زمان ابلاغ این آیین نامه کمتر از 6 ماه به زمان انقضای مدت خدمت آزمایشی مستخدم مانده باشد ، کارگزینی و عناوین مشابه اداری موظفند به منظور صدور حکم قطعی سریعاً نظر گزینش را اخذ نمایند.


ماده 26- تاریخ صدور رأی مبنی بر عدم پذیرش توسط هسته ، هیأت و هیأت عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطه استخدامی توسط کارگزینی ها یا واحدهای اداری مشابه در دستگاه می باشد در این صورت پرداخت وجه بابت کارکرد مستخدم از زمان صدور رأی هسته تا زمان صدور حکم کارگزینی حداکثر تا مدت یک ماه بلامانع می باشد.

ماده 27- دبیرخانه هیأت که زیر نظر هیأت و در حوزه ستادی دستگاه مستقر می باشد به عنوان واحد ستادی و اجرایی هیأت جهت تحقق وظایف محوله از جمله موارد ذیل اقدام می نماید:

-تهیه پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعملها و فرمهای لازم داخلی.
- انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیأت.
- انجام امور بررسی صلاحیت اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت.
- بررسی نمودار تشکیلاتی ، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت و هسته های تابعه و پیشنهاد به هیأت.
- انجام کلیه امور پشتیبانی ، اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و ..... هیأت مرکزی.
- انجام اقدامات لازم جهت اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در چارچوب مصوبات هیأت عالی.
- پیگیری اجراء کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی و هیأت مرکزی در هسته های تابعه.
- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور رایانه ای.


فصل چهارم: نظارت و بازرسی ور سیدگی به شکایات
ماده 28- هیأت موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای مقرر در قانون گزینش و نیز بر اساس دستورالعمل هیأت عالی نسبت به اجرای ضوابط و مصوبات و بررسی عملکرد هسته ها و سیر مراحل گزینش متقاضیان ، نظارت دقیق نماید و عنداللزوم در آراء صادره تجدیدنظر نماید.
تبصره- دبیر هیأت و مدیر هسته با رعایت مقررات گزینش ، پاسخگوی مراجع رسمی مقرر در قانون گزینش و این آیین نامه می باشند.

ماده 29- هیچ یک از اعضای هیأت ، هسته ، محققین و مصاحبه گران گزینش را نمی توان در ارتباط با وظایفی که طبق قانون گزینش برای جمع آوری اطلاعات ، مدارک و همچنین صدور رأی دارند تحت تعقیب قضایی قرار داد.

تبصره- در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرائم عمومی و یا تخلفات اداری گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هیأت عالی یا هیأت مربوطه به مراجع قضایی ، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد.

ماده 30- دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به شکایات مقرر در تبصره (3) ماده (41) قانون گزینش از حیث نقض قوانین و مقررات درهر مرحله نسبت به استعلام نظر هیأت یا هیأت عالی اقدام و پس از بررسی و استماع نظرات ، رأی خود را صادر می نماید.

ماده 31- هیأت عالی می تواند برای رسیدگی به هر گونه پرونده و سوابق گزینشی ، نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته های بررسی مرکب از 3 تا 5 نفر از افراد ذیصلاح در امور گزینش بارعایت شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش اقدام نماید.
تبصره- کلیه اقدامات اجرایی گزینش موضوع ماده فوق از قبیل انجام تحقیقات ، مصاحبه ، نظردهی توسط دبیرخانه هیأت عالی انجام می شود.

ماده 32- هیأت و هسته ( با نظر هیأت) می توانند در مواقع کثرت کار نسبت به تشکیل کمیته های بررسی مرکب از 3 تا 5 عضو واجد شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش پس از تأیید اعضاء توسط هیأت عالی به منظور بررسی مقدماتی و ارائه نظریه به هیأت یا هسته اقدام نماید=ند.

ماده 33- هر گونه رسیدگی به تخلفات گزینشی ( عدم رعایت مقررات گزینش) کارکنان گزینش کشور بر اساس تبصره (2) ماده (14) قانون گزینش توسط هیأت مربوطه و هیأـ عالی خواهد بود.

ماده 34- هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.

ماده 35- افرادی که بعد از ابلاغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشده و قبلاً اعتراض ننموده اند می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اعتراضیه خود را تحویل نمایند که در این صورت هیأت ، مسئول رسیدگی به آن خواهد بود.

ماده 36- مأموران تحقیق و مصاحبه گران مراحل اول و دوم تجدیدنظر یک پرونده ، مستقل از یکدیگر خواهند بود.


فصل پنجم : سایر مقررات 
ماده 37- شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه می باشد.

ماده 38- آارء و نظرات هیأت و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدودة قانون گزینش مناط اعتبار است.

ماده 39- در صورتیکه داوطلب کلیه مراحل گزینشی را قبلاً طی کرده باشد ( اخذ نظر موافق) بهنگام تمدید قرارداد یا تبدیل وضع استخدامی و موارد انتقال یا مأموریت به دستگاههای دیگر و همچنین بورسیه های داخل و خارج کشور ،فاصله زمانی آخرین بررسی تا زمان طرح موضوع در هیأت یا هسته برای احراز حال فعلی وی بارعایت ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ملاک عمل در گزینش خواهد بود در موارد استثناء طبق نظر هیأت و یا هیأت عالی عمل خواهد شد.

تبصره- هر گونه استفاده از کارکنان شرکتیهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی می باشند در مشاغل اداری و کارشناسی ، آموزشی و حساس منوط به تأیید گزینش خواهد بود نحوه بررسی گزینش در مورد اینگونه نیروها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأـ عالی تنظیم و ابلاغ می گردد.


ماده 40- تاریخ دریافت لیستهای درخواستی و مورد نیاز هیأت و هسته و مدارک شناسایی متقاضیان از کلیه مراجع و واحدهای مسئول مقرر در ماده (3) قانون گزینش اعم از سازمان سنجش و سایر مراجع برگزار کننده آزمونهای علمی ، استخدامی و کارگزینی ها ، ملاک شروع امر گزینش موضوع زمان مقرر در ماده (16) «قانون گزینش» می باشد.

تبصره- مراجع مقرر در این ماده موظفند هماهنگی های لازم را به منظور زمانبندی انجام امر گزینش با هیأت یا هسته معمول دارند.


ماده 41- نحوه طبقه بندی اسناد و پرونده های گزینشی ، نگهداری و نقل و انتقال آنها و چگونگی انجام مکاتبات طبقه بندی شده در هیأتها و هسته ها و همچنین احصاء مشاغل حساس ( علاوه بر موارد مذکور در تبصره (2) ماده (4) این آئین نامه) حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیأت عالی و با همکاری « سازمان» و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 42- بکارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود.

ماده 43- کلیه اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط می گردد ، و افشای آن مجاز نمی باشد و یا متخلفین طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

تبصره- در صورت درخواست داوطلبان موارد بصورت کلی ، محرمانه و کتبی به وی اعلام می شود.


ماده 44- ارزشیابی سالانه مسئول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته های گزینش کشور توسط هیأت و سایر کارکنان دبیرخانه توسط مسئول دبیرخانه با رعایت سلسله مراتب مربوطه وط بق ضوابط حاکم بر ارزشیابی کارکنان دولت ، صورت خواهد گرفت.

تبصره- ارزشیابی سایر کارکنان هسته گزینش طبق ضوابط مزبور بر اساس دستروالعمل خواهد بود که تأیید سازمان خواهد رسید.


ماده45- فرآیند بررسی نیاز به صدور مجوز استخدام و برگزاری آزمون عمومی ، آزمون علمی و گزینش از یکدیگر منفک بوده و دستگاه حسب قوانین و مقررات موضوعه وظایف خود را انجام داده و هماهنگی لازم با هیأت یا هسته ( در غیر موارد بررسی نیاز و صدور مجوز) را طبق دستورالعمل صادره از هیأت عالی بعمل خواهد آورد.

ماده 46- ملاک زمان مقرر در ماده (14) قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمانهای ذیل خواهد بود.

الف- آگهی در جراید کثیرالانتشار ( حداقل یکبار) برای پذیرفته شدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزار کننده آزمون ( با شرط اعلام قبلی زمان نتیجه به کلیه داوطلبان)
ب- دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع برگزار کننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست سفارشی
ج- تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه ( طبق تبصره (1) ماده (90) آیین نامه دادرسی مدنی)
د- تاریخ ابلاغ رأی توسط هیأت یا هسته به فرد ذینفع


تبصره- کلیه مراجع برگزار کننده آزمون ، بخشهای اداری ذیربط ، هیأت و هسته ها مکلفند حسب یکی از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن داوطلبان اقدام و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند.


ماده 47- در مواردی که تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی آزمایشی بر اساس نظر گزینش ذیربط به استخدام رسمی قطعی میسر نمی گردد ادامة اشتغال وی بصورت پیمانی یا قراردادی در صورت تأیید گزینش و نیاز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود.

تبصره- تبدیل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادی یا پیمانی به رسمی ازمایشی پس از اعلام نظر گزینش بلامانع خواهد بود.


ماده 48- مؤسسات خارج از شمول قانون گزینش و قانون تسری بدون اخذ مجوز رسمی از هیأت عالی و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به گزینش نمی توانند از نام هیأت یا هسته استفاده نمایند.

ماده 49- هر گونه بکارگیری افراد غیر واجد شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش و موارد مندرج در این آیین نامه توسط دستگاه ، نهاد ، هیأت و هسته در امر گزینش کشور مطلقاً ممنوع است و در صورت بکارگیری ، هیأت عالی رآساً نسبت به عزل آنها و تعیین جانشین اقدام می نماید.

ماده 50- هیأتها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سیاسی ( تبصره 3 ماده 2) مشمولین ماده (2) قانون گزینش از وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذیربط حسب مورد اقدام نمایند و وزارت اطلاعات و سایر مراجع مقرر در ماده (17) قانون گزینش نیز موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه در خصوص موارد درخواستی ، کتباً به همراه مدارک ( در حد مقرر) اعلام نظر نمایند در غیر اینصورت هیأت یا هسته می توانند اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت دریافت نظر مراجع مذکور تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی ، مراتب توسط هیأت یا هسته ترتیب اثر داده خواهد شد.

تبصره 1- در مواردی که نظر مراجع فوق الذکر پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی واصل گردد و حکم قطعی رسمی صادر شده باشد ، مورد جهت رسیدگی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذیربط ابلاغ می گردد.
تبصره 2- مکاتبه با وزارت اطلاعات از طریق هیأت و سایر مراجع مقرر توسط هسته نیز می تواند انجام گیرد.


ماده 51- عدم پذیرش در گزینش و در یک مقطع زمانی و یا یک آزمون ، مانع از شرکت در آزمونهای بعدی و انجام گزینش مجدد نخواهد بود.

ماده 52- دبیر هیأت و مدیر هسته با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد در جلسات شورای معاونین و یا مدیران شرکت خواهند کرد.
آیین نامه فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و چهل تبصره در مورخ بیست و پنجم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت در جلسه مشترک کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.


علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 گزینش در یک نگاه 

(چکیده ای از قانون گزینش کشور)

 

دستگاهها و افراد مشمول قانون گزینش
داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی یا غیر ثابت ( پیمانی ، قراردادی ، روزمزد ، خرید خدمت ، حق التدریس و عناوین مشابه) متعهدین خدمت ، متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاههای اجرائی ، داوطلبان بورسیه های بلند مدت داخل و خارج کشور ، مأمورین ثابت خارج از کشور ، مأمورین و منتقلین به دستگاههای مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس ، داوطلبان پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرائی ، پذیرفته شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت معلم ، تعهد دبیری و کارکنان شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی جهت بکارگیری در مشاغل اداری ، کارشناسی ، آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می باشند. کلیه وزارتخانه ها ( بجز اطلاعات) ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریهای کشور ، بانکهای کشور ، نهادهای انقلاب اسلامی ، مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و... مشمول قانون گزینش می باشند. ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاههای مشمول قانون گزینش و همچنین قضات و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پرسنل نیروهای مسلح اعم از کادر نظامی و غیر نظامی ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می باشند.

ارکان گزینش کشور
1- رئیس جمهور:
ریاست عالیه گزینش کشور را بعهده داشته و می تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آنرا به عهده دیگری بگذارد.


2- هیأت عالی گزینش:
این هیأت توسط رئیس جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می گردد و از جمله وظایف آن ایجاد هیأت مرکزی گزینش در دستگاههای اجرائی ، تعیین سیاستها ، خط مشی ها و ضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیأتها و هسته های گزینش و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر می باشد و زیر نظر دبیر هیأت عالی گزینش اداره می شود. دبیر مسئول اجرای مقررات و تصمیمات هیأت عالی است.


3- هیأتهای مرکزی گزینش:
مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاههای مشمول قانون می باشند و از جمله وظایف این هیأتها تجدیدنظر در مرحله دوم ، ایجاد هسته های گزینش ، بررسی ، انتخاب و معرفی اعضاء هسته ها و… می باشد امور اجرایی هیأت مرکزی توسط دبیرخانه این هیأت که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می باشد انجام می پذیرد.


4- هسته های گزینش
مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می باشند. مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرائی هسته را برعهده دارد. از جمله وظایف هسته ها اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر امور محوله از سوی هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش می باشد.

 


ضوابط حاکم بر گزینش
علاوه بر لزوم احراز شرایط عمومی استخدام شامل صلاحیتهای علمی و توانایی های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می گردد متقاضیان می بایست حائز ضوابط گزینش ( عمومی ، انتخاب اصلح ) نیز باشند.
ضوابط عمومی ، حداقل ضوابطی است که فرد متقاضی جهت استخدام می بایست حائز آن باشد.
از مصادیق ضوابط عمومی می توان از اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصّرح در قانون اساسی ، التزام عملی به احکــام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات) ، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق ، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی ( مگر توبه ایشان احراز شود) ، عدم سابقه کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر نام برد.
ضوابط انتخاب اصلح ، ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت ( پذیرش) و کثرت تقاضا ، همچنین استخدام در مشاغل حساس ( مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و…) و موارد خاص ( مانند اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور و…) به عنوان اولویت اعمال می گردد. از جمله مصادیق آن ایثارگری ( حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل ، جانبازی ، آزادگی ، از خانواده شهدا ، اسراء و مفقودین بودن ) شرکت در فعالیتهای سیاسی ، اجتماعی و عبادی ، پوشش چادر برای خواهران ، خدمت در مناطق محروم و…. را می توان نام برد.

 

نحوه رسیدگی به شکایات گزینش داوطلبان
معترضین به آراء گزینش می توانند تا حداکثردو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله ، به مرجع اول و دوم تجدیدنظر ( به ترتیب به هسته گزینش و هیأت مرکزی ) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند.
اعلام اعتراض می بایست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد. داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات ذیل را قید نماید:

- نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه و امضاء.
- آدرس محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس .
- ارائه جهات ، دلایل یا مستندات اعتراض بادرج رأی یا آراء صادره در شکوائیهپس از تجدیدنظر دوم ، معترضین به آراء تجدیدنظر می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی ، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد.

هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.
هسته و هیأت ( در غیر از تجدیدنظر دوم) مکلفند در رأی صادره ، قابل تجدیدنظر بودن و نیز مرجع تجدید نظر کننده و مهلت قانونی جهت اعتراض را ذکر نمایند.
در صورتی که شکایت بعد از مهلت قانونی واصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب ( باستثناء نماینده قانونی) امضاء شده باشد ، هسته و هیأت فارغ از رسیدگی بوده و مورد بنحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد.
در مرحله تجدیدنظر دوم که در هیأت انجام خواهد شد. هیأت پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب ( در صورت درخواست) ، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمی باشد.
افشای محتوای پرونده ها به استناد ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون مجاز نمی باشد لکن در صورتیکه داوطلب با علم به این موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد دیگری بعنوان مطلع یا شـاهد بصورت همراه استفاده نمایـــد ، با اطلاع قبلی هیأت ، منعی نخواهد داشت ، به هر حال هیچ یک از افـرادحاضر در جلسه حق افشای محتویات پرونده را نخواهند داشت.
هسته ها و هیأتهای گزینش موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ) را به صورت کلی ، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.

 

 

 

 آیین‎ نامه کمیته ‎های گزینش استاد دانشگاهها

کمیته گزینش استاد در دانشگاهها که در این آیین‎نامه به اختصار کمیته گزینش نامیده می‎شود بر اساس مصوبه جلسات 22 و 23 شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور ارائه اظهارنظر اولیه در مورد صلاحیت اخلاقی متقاضی به هیأت مرکزی گزینش استاد تشکیل می‎گردد و آئین‎نامه داخلی و اجرایی آن مشتمل بر موارد زیر می‎باشد:


تذکر: هیأت مرکزی گزینش استاد در این آئین‎نامه هیأت مرکزی نامیده می‎شود.


1- ترکیب کمیته گزینش به شرح زیر می‎باشد:
الف- رئیس دانشگاه
ب- دو نفر از اعضاء هیأت علمی که واجد شرایط ذیل بوده و صلاحیت آنها به تأیید هیأت مرکزی رسیده باشد.
1-1- متأهل باشند.
2-1- حداقل 25 سال سن داشته باشند.
3-1- ایمان به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران
4-1- حسن شهرت
5-1- عدم سابقه وابستگی به احزاب و گروهکهای غیرقانونی
6-1- عدم سابقه وابستگی به ساواک, فراماسونری و نظام شاهنشاهی


2- دبیر کمیته گزینش ، رئیس دانشگاه مربوطه می‎ باشند.
3- جلسات کمیته گزینش با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد.
4-مکاتبات کمیته گزینش توسط دبیر کمیته گزینش انجام می‎پذیرد.
5-نظر کمیته گزینش برای هیأت مرکزی جنبه مشورتی داشته, رأی نهایی توسط هیأت مرکزی صادر خواهد شد.

تبصره 1: نظر کمیته گزینش در مورد متقاضیان ضمن گزارش مشروحی همراه با اصل پرونده برای هیأت مرکزی ارسال می‎گردد.
تبصره 2: چنانچه در مواردی اتفاق نظر حاصل نگردد عین نظرات اعضاء کمیته گزینش به هیأت مرکزی ارسال می‎گردد.

6- در صورتیکه ظرف مدت دو ماه نظر هیات مرکزی اعلام نشود کمیته گزینش می تواند بعد از احراز شرایط علمی و صلاحیتهای اخلاقی، نسبت به صدور مجوز انعقاد قرارداد با داوطلب اقدام نماید.

تبصره : مهلت دو ماهه از زمان وصول مدارک کامل به دبیرخانه هیات مرکزی محسوب می گردد, که وصول آن از طرف دبیرخانه هیات مرکزی کتبا به دانشگاه مربوط اعلام خواهد شد.

7-براساس بخشنامه های شماره 27344/4400/15 مورخ 14/10/71 و 6859/1722/15 مورخ 10/4/74 کمیته گزینش می بایست قبل از سپری شدن مدت استخدام رسمی آزمایشی ارزیابی لازم را از وضعیت صلاحیت عمومی عضو هیات علمی بعمل آورده و در صورتیکه ایشان را واجد صلاحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی ندانست، پرونده مزبور را به همراه صورتجلسه اعضای کمیته و کلیه برگه های تحقیقاتی و مستندات لازم با امضای دبیر کمیته (ریاست دانشگاه) جهت اظهار نظر نهایی به هیات مرکزی ارسال نماید.

تبصره 1: کمیته گزینش موظف است در مواردی که صلاحیت عمومی متقاضی در هر یک از مراحل استخدامی (پیمانی به رسمی آزمایشی و یا رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) مردود شناخته می شود به خدمت وی خاتمه داده و رونوشتی از حکم مربوطه را به دبیرخانه هیات ارسال نماید.
تبصره 2: کمیته موظف است در کلیه مواردی که تایید صلاحیتهای عمومی و علمی متقاضی منجر به صدور حکم رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی برای فرد می شود, تصویری از حکم مربوطه را به دبیرخانه هیات مرکزی ارسال نماید.
این آیین نامه در هفت ماده و 5 تبصره در تاریخ 1/8/74 به تصویب هیات مرکزی گزینش استاد رسید. بدیهی است بخشهایی از آئین نامه قبلی (مصوب 26/3/65) که اصلاحیه لازم در آنها صورت پذیرفته است ملغی و کان لم یکن تلفی می گردد.
گزینش دانشجو
آئین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه ها
مصوب هفتمین و هشتمین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگ
الف: داوطلبانی حق ورود به دانشگاه ها را دارند که علاوه بر قبولی در امتحانات کنکور شرایط ذیل در مورد آنان احراز شده باشد.

بند 1- تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی

تبصره 1: ملاک تدین داوطلبان ادعای خود ایشان است و هیچ کس خودسرانه حق تفتیش و تحقیق در عقاید آنان را ندارد.
تبصره 2: هرگاه داوطلبی در هنگام ورود به دانشگاه مدعی مسلمانی یا متدین بودن به یکی از ادیان آسمانی دیگر گردد، ادعای او پذیرفته خواهد شد مگر این که در یک محکمه صالح رسمی یا کمیته مرکزی انضباطی[1] خلاف آن ثابت شود که در آن صورت از شخص مزبور حق تحصیل (و اگر وارد دانشگاه شده باشد، حق ادامه تحصیل) سلب خواهد شد.
مفاد و تبصره های بند (2) و (3) قسمت (الف) آئین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاهها (موضوع مصوبه شماره 1160/دش مورخ 10/4/64) بشرح زیر اصلاح می گردد.


بند 2- عدم احراز ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران
بند 3 - ملاک عدم احراز فساد اخلاقی حال فعلی داوطلب است و در صورتیکه در گذشته فساد اخلاقی داشته پذیرش او مشروط است به احراز توبه وی.
بند 4- نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فرامانسونری و اذناب آن(2)
ب: روش گزینش
بند 1- در سوالات علمی (کنکور) سوالات عقیدتی و سیاسی و اخلاقی منظور می شود و داوطلبان باید در پاسخ به این سوالات نمره قبولی کسب کرده باشند.
بند 2- در مورد سوابق سیاسی و اخلاقی داوطلبان باید از نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش و دادستانی عمومی و دادسرای انقلاب و وزارت اطلاعات کتباً استعلام شود پس از اعلان نتیجه کنکور، در روزنامه ها می توان اعلان کرد که چند نفر به دلیل مسائل اخلاقی و سوابق سوء مردود شده اند.
بند 3- (الحاقی) – هیات مرکزی گزینش دانشجو می تواند از داوطلبانی که هیچ منبع قابل تحقیق برای احراز شرایط گزینش در مورد آنها وجود ندارد مصاحبه بعمل آورد و براساس نتیجه آن نسبت به رد یا قبول مشروط (با اخذ تعهد) بودن آنها تصمیم بگیرد. نحوه مصاحبه بر طبق دستورالعمل مصوب هیات عالی گزینش خواهد بود.
تبصره- کسانی که در سال جاری (1365) و یا سال قبل فارغ التحصیل شده اند از مفاد تبصره فوق الذکر مستثنی بوده و با اخذ تعهد پذیرفته می شوند.(3)


ج: نحوة استعلام سوابق داوطلبان
1- مشخصات کلیه داوطلبان ورود به دانشگاه بلافاصله پس از ثبت نام و اسامی قبولشدگان بعلاوه 10 تا 15 درصد اضافی باید برای استعلام و احراز شرایط لازم (که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است) به مراکز پنجگانه ذیل ارسال شود:
1- وزارت آموزش و پرورش(4)
2- وزارت اطلاعات
3- دادستانی انقلاب
4- دادسرای عمومی
5- مرکز اسناد تحقیق مربوط به کنکور سالهای قبل


2- هرگاه مراکز پنجگانه فوق در مورد داوطلبی گزارش منفی ارائه ندادند، ورود داوطلب مزبور به دانشگاه بلامانع است، مگر این که گزارش منفی مستندی از منبع موثق دیگر، درباره وی واصل شده باشد.


3- داوطلبانی که دارای حداقل یک گزارش منفی باشند (خواه از مراکز پنجگانه فوق یا از منبع موثق دیگر) پرونده هایشان باید همراه با مدارک موجود به هیات مرکزی گزینش فرستاده شود. حکم نهایی در مورد ورود یا ممانعت از ورود چنین داوطلبانی به دانشگاه باید پس از بررسی هیات مرکزی گزینش توسط قاضی هیات صادر شود.


د: شمول آئین نامه

این آئین نامه خاص دوره های کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد است. در مورد داوطلبان دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته از دانشگاهی که داوطلب قبلا در مقطع لیسانس فارغ التحصیل گردیده (بجای وزارت آموزش و پرورش) و همچنین محل کار داوطلبان (در صورتی که اشتغال داشته اند) تحقیق بعمل خواهد آمد.
ﻫ: هیات مرکزی گزینش دانشجو
تعیین صلاحیت اخلاقی داوطلبان بعهده هیات مرکزی گزینش دانشجو است که زیر نظر مستقیم وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود، هیات مذکور توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی منصوب می شوند.
و: گزارش فعالیتها
وزیر فرهنگ و آموزش عالی موظف است گزارش فعالیت هیات مرکزی گزینش دانشجو را مرتبا به اطلاع شورایعالی انقلاب فرهنگی برساند.

1-الحاقی بموجب مصوبه جلسه شصت و هفتم مورخ 16/2/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره 1074 روش مورخ 1/3/65
2-اصلاحی بموجب مصوب جلسه هفتاد و پنجم مورخ 10/4/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره 2216/ دش مورخ 28/5/65
2-مصوبه جلسه مورخ 20/9/65 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره 5383/دش مورخ 28/10/65
3- اسامی دانش آموزان سال آخر دبیرستان به بخشهای مربوطه در آموزش و پرورش فرستاده می شود تا هر دانش آموزی که مشهور به فساد اخلاقی و غیره است قبلا شناسایی شود و به اطلاع کمیته گزینش رسانده شود


آئین نامه ایجاد هسته های تحقیق و نظردهی دانشگاه ها در امر گزینش داوطلبان ادامه تحصیل
(کارشناسی ارشد – بورس – اعزام و کارشناسی ناپیوسته)

 

(مصوب هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 8/7/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی)

ماده 1 – به منظور تسریع در امر گزینش داوطلبان ادامه تحصیل (کارشناسی ارشد، بورس، اعزام و کارشناسی ناپیوسته) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هسته تحقیق و نظردهی اولیه تحت نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو تشکیل می شود. ماده 2 – ترکیب هسته به شرح ذیل است:
1- یکی از اعضاء هیات رئیسه دانشگاه 2- یکی از اعضاء هیات علمی 3- یکی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد تبصره: اعضای هسته توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شوند و پس از تایید هیات مرکزی گزینش دانشجو انتخاب و با حکم دبیر هیات منصوب می شوند.
ماده 3- وظایف هسته به شرح ذیل است:
1- تکمیل پرونده داوطلبان ادامه تحصیل مذکور در ماده (1) که فارغ التحصیل دانشگاه محل هسته می باشند با تحقیق از منابع موثق موجود در آن دانشگاه 2- اظهارنظر اولیه نسبت به گزینش داوطلبان در دوره مربوط مطابق ضوابط گزینش همان دوره 3- ارسال پرونده داوطلبان به ضمیمه اظهارنظر خود به هیات مرکزی گزینش دانشجو جهت صدور رای نهائی 4- رعایت موارد و دستورالعملهای ابلاغ شده از طرف هیات مرکزی گزینش دانشجو.
ماده 4 – آئین نامه اجرائی هسته ها توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو تهیه و تصویب می شود.
ماده 5 – بودجه و امکانات مورد نیاز هسته توسط رئیس دانشگاه در اختیار هسته قرار می گیرد.
شیوه گزینش ، در رابطه با ضوابط گزینش دانشجو
(مصوب یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 7/4/67 شورایعالی انقلاب فرهنگی)

در اعمال ضوابط گزینش دانشجو (موضوع مصوبه شماره 1110/ دش مورخ 31/3/67 شورایعالی)
1- هیات گزینش می تواند از وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب درباره سوابق سیاسی و از وزارت آموزش و پرورش درباره سوابق اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه استعلام نماید، ولی تحقیق از محل اقامت و همسایگان و کسبه به کلی ممنوع است.
در رابطه با مفاد بند (1) مصوبه "شیوه گزینش در رابطه با گزینش دانشجو" (موضوع ابلاغ شماره 1232 / دش مورخ 14/4/67) در مواردی که گزارشی منفی درباره داوطلب داده می شود، هیات مرکزی گزینش مجاز است که فقط از رئیس یا مسئول اداره یا موسسه و جایی که داوطلب در آن اشتغال داشته است استعلام کند (نه از کارمندان و اشخاص متفرقه) [1]

2- هیات مرکزی گزینش از لحاظ اخلاقی فقط باید وضع داوطلبان را در همان سال در نظر بگیرد، ولی از لحاظ سیاسی باید سوابق آنان را به شرح ذیل در نظر گیرد.
الف- کسانی که سابقه فعالیت در گروههای محارب داشته اند، اگر تاریخ این فعالیت به قبل از خردادماه سال 1360 مربوط شود و پس از آن این فعالیت متوقف شده باشد، توبه شخص محرز و مقبول شناخته می شود. در مورد کسانی که با حزب منحله توده همکاری داشته اند، زمان صدور اطلاعیه دادستانی باید در نظر گرفته شود. ب- کسانی که پس از خرداد سال 1360 در گروههای محارب فعالیت داشته اند، در آن صورت توبه ایشان باید احراز شود. در مورد کسانی که با حزب منحله توده همکاری داشته اند تاریخی که باید در نظر گرفته شود زمان صدور اعلامیه دادستانی است.
ضوابط گزینش دانشجو

(مصوب یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 17/3/67 و یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 24//3/67 شورایعالی انقلاب فرهنگی شماره 1110 دش مورخ 31/3/67
1- کسانی که واجد هر یک از مراتب ذیل باشند از ورود به دانشگاه محروم خواهد بود.
الف – معتادین به مواد مخدر
ب- کسانی که اشتهار به فحشاء دارند (مراد از فحشاء رشوه و غیبت و امثال اینها نیست).
تذکر: این اشتهار باید آشکار باشد و نیازی به تحقیق نداشته باشد.
ج- معاندین بانظام جمهوری اسلامی (و معترضین)


2- کسانی که با اخذ تعهد در دانشگاه پذیرفته می شوند.
از کسانی که در حق آنان وزارت اطلاعات یا مراجع قانونی گزارشهائی مشعر بر فساد اخلاقی یا فعالیتهای سیاسی داده باشند در هنگام ورود به دانشگاه تعهد گرفته می شود که رفتار خود را اصلاح کنند.
تذکر: حتی المقدور باید سعی شود که تعداد این قبیل اشخاص زیاد نباشد تا مساله تعهد گرفتن، لوث نگردد. در ارتباط با ضوابط جدید گزینش دانشجو (موضوع ابلاغ شماره 1110/ دش مورخ 31/3/67) مصادیق عناد و فساد اخلاقی بشرح ذیل تصویب گردید.
الف – مصادیق عناد:
1- مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران
2- داشتن وابستگی تشکیلاتی به گروههای محارب
3- پرداخت کمک مالی به گروههای محارب یا هواداری تشکیلاتی نمودن از آن گروهها، یا داشتن عضویت در آنها.
4- تبلیغ ماتریالیسم وادیان ساختگی (مراد از تبلیغ صرف تفوه به افکار ماتریالیسم نیست، بلکه سعی در ترویج و اشاعه آن است).

ب- مصادیق فساد اخلاقی
1- اعتیاد به مواد مخدر
2- اشتهار به فحشاء [1]
با توجه به پیشنهاد شماره 440/ع ش مورخ 20/4/67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی و نظریه آن شورا در رابطه با ضوابط جدید گزینش دانشجو (موضوع مصوبه شماره 1110/ د ش مورخ 31/3/67 شورایعالی) بند (3) مصوبه مذکور بشرح زیر تکمیل و اصلاح می گردد.
بند 3 (اصلاحی) – گزینش دانشجو در کلیه رشته ها مطابق ضوابط جدید گزینش دانشجو انجام می گردد. مگر دانشجویان رشته های دبیری و سایر رشته هایی که دانشجویان با سپردن تعهد استخدام وارد آنها شده اند. ضمنا کلیه مقررات و آئین نامه های قبلی مربوط به امر گزینش مغایر با مواد فوق ملغی است. [2]

 

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹