اخبار

کسب مقام برتر هسته گزینش

کسب مقام برتر هسته گزینش دانشگاه در سال1394

با توجه به ارزیابی های صورت گرفته توسط بازرسان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، هسته گزینش دانشگاه ضمن ادامه روند رو به رشد شاخص های عملکردی موفق گردید در بین دانشگاههای تیپ 3 سراسر کشور رتبه اول را در سال 1394 کسب نماید.

ادامه مطلب